Over

GEDEGEN ONDERZOEK, PRAKTISCHE OPLOSSINGEN EN REALISTISCHE NATUURBESCHERMING

Eco Assist is gebiologeerd door de natuur en wil deze beschermen. In een druk bevolkt land als Nederland ontkomen we er niet aan dat er activiteiten plaatsvinden die een negatief effect kunnen hebben op bijzondere natuurwaaarden. Eco Assist gelooft in praktische natuurbescherming door bij iedere ingreep te onderzoeken hoe de impact op de natuur beperkt kan worden. Centraal staat het zoeken naar kansen voor flora en fauna zonder de doelstellingen van projecten uit het oog te verliezen. Vaak is het mogelijk met beperkte middelen zelfs meerwaarde te creëren voor de natuur. Wij laten u graag zien hoe dat kan!

Natuuronderzoeken voeren wij uit voor terreinbeheerders en andere organisaties om hen inzicht te geven in de flora en fauna in hun gebied. Om te monitoren hoe het ervoor staat met de biodiversiteit in een gebied. Maar ook als monitoring om te zien of het beheer of natuurmaatregelen welke getroffen zijn effectief zijn. Dit geeft ook mogelijkheden om bij te sturen als het de verkeerde kant op gaat. Een geheel andere reden om ecologisch onderzoek uit te voeren is om te bepalen of ingrepen een negatief effect hebben op bepaalde planten- en diersoorten. Op basis van de informatie uit het onderzoek wordt vervolgens een plan opgesteld op welke wijze natuurvriendelijk gewerkt kan worden. In veel gevallen hangt dit samen met een wettelijke verplichting om rekening te houden met beschermde natuurwaarden. Eco Assist kan u helpen bij alle werkzaamheden die hierbij komen kijken. Deskundig advies, gedegen onderzoek en maatwerk kenmerken Eco Assist.

Ecologie, natuurwetgeving en natuurinclusief ontwerpen zijn specialiteiten van Eco Assist. Werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen bestaan onder andere uit:

Quickscan (ecologische potentie-inschatting) – Nader onderzoek (soortgerichte onderzoeken) Natuurtoets – Mitigatieplan – Ecologische werkprotocol – Ecologische begeleiding – Conditionering – Ontheffingen (Wet natuurbescherming, Natura 2000) – Vergunningen Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Monitoring – Inrichtingsplannen – Natuurinclusief ontwerpen – Natuurinclusief bouwen – BREEAM – Cursussen – Trainingen – Projectleiding

Twijfel of Eco Assist u kan ondersteunen bij uw vraagstuk op het gebied van ecologie, natuurwetgeving of natuurinclusief ontwerpen? Bel of mail ons en we zoeken samen naar de beste oplossing is voor uw vraagstuk.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close